Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 01.03.2021

A.LE COQ SPORT SPORDIMAJA SPORDIRUUMIDE ÜÜRIHINNAD TREENINGUTEKS JA VÕISTLUSTEKS

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL  I JA II ** KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne
jõusaal+jooksurada
4,00
1.1.2 10 korra pääse
jõusaal+jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
26,00
1.1.3 20 korra pääse
jõusaal+jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
37,00
1.1.4 1 kuu pääse
jõusaal+jooksurada
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
15,00
1.2 JOOKSURAJA ÜKSIKPÄÄSE KASUTUS HIND
1.2.1 Pääse 1 kordne 60 min 2,50
1.3 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.3.1 1 sulgpalli väljak 60 min 8,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID KASUTUS HIND
2.1.1 1 saal 8.00-14.00
60 min
15,00
2.1.2 1 saal 14.00-21.00
60 min
26,00
2.1.3 1 saal 21.00-23.00
60 min
23,00
2.1.4 Balletisaal 60 min 8,00
2.1.5 Võimlemissaal 60 min 10,00
2.2 JOOKSURADA TREENINGUKS  KASUTUS HIND
2.2.1 1 treeningkord rühmale
kuni 10 inimest
60 min 11,00
2.2.2 1 treeningkord rühmale
kuni 20 inimest
60 min 16,00
2.3 JUDOSAAL TREENINGUKS KASUTUS HIND
2.3.1 1 judosaal 8.00-15.00
60 min
13,00
2.3.2 1 judosaal 15.00-21.00

16,00
2.3.3 1 judosaal 21.00-23.00 13,00
2.4 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.4.1 Grupi kuni 7 liiget 60 min 16,00
2.4.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 32.00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 SAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS    KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal   60 min 40,00
3.1.2 1 saal tribüünidega kuni 125 kohta 60 min 50,00
3.1.3 1 saal tribüünidega kuni 400 kohta 60 min 55,00
3.1.4 2 saali tribüünidega kuni 900 kohta 60 min 115,00
3.1.5 2 saali
tribüünidega  kuni 1225 kohta
60 min 135,00
3.1.6 3 saali
kahepoolsete tribüünidega kuni 1630 kohta
60 min 150,00
3.1.7 3 saali
kahepoolsete tribüünidega kuni 1630 kohta
60 min 165,00
3.1.8 Punktides 2.2.4.; 2.2.5.; ja 2.2.6. toodud väiksema kohtade arvu korral hinnaalandus kuni 30%    
3.1.9 Võistluse p.3.1.1.-3.1.4. ettevalmistus
ja järelkoristus  (üks saal)
60 min 20,00
3.1.10 Võistluse p.3.1.5.-3.1.7. ettevalmistus
ja järelkoristus  (üks saal)
60 min 25,00
3.2 JUDOSAALID   KASUTUS HIND
3.2.1 Võistluse hind (judosaal I ja II) 60 min 40,00
3.2.2 Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus
(üks saal)
60 min 15,00

4. MUUD TEENUSED

                              KASUTUS HIND
4.1. Sulgpalli reketi rent 60 min 1,50
4.2 Sulgpalli rent 60 min 1,10
4.3 Nõupidamisruum 60 min 4,00

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

                                                                      KASUTUS HIND
5.1 Garderoobi saun treeningujärgselt 15 min 2,50
5.2 II korruse saun 15 min 15,00
5.3 Garderoobi kasutus 60 min 1,70
5.4 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 12,00

* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored

** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilastele vanemad kui 26. a
  • seenioridele alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.