Spordiruumide üürihinnad noortele alates 17.10.2022

Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
A.Le Coq Sport spordimaja üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL ** KASUTUS HIND
1.1.1 pääse 1 kordne
jõusaal + jooksurada
3,50
1.1.2 10 korra pääse
jõusaal + jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
25,00
1.1.3 20 korra pääse
jõusaal + jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
40,00
1.1.4 1 kuu pääse
jõusaal + jooksurada
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
23,00
1.2 JOOKSURAJA ÜKSIKPÄÄSE KASUTUS HIND
1.2.1 jooksurada 60 min 2,50
1.3 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.3.1 1 sulgpalli väljak 60 min 8,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID TREENINGUTEKS  KASUTUS HIND
2.1.1 üks saal 8.00-14.00
60 min
16,00
2.1.2 üks saal 14.00-23.00
60 min
19,00
2.1.3 balletisaal 60 min 7,00
2.1.4 võimlemissaal 60 min 10,00
2.2 JOOKSURADA TREENINGUKS KASUTUS HIND
2.2.1 1 treeningkord rühmale kuni 10 inimest 60 min 11,00
2.2.2 1 treeningkord rühmale kuni 20 inimest 60 min 16,00
2.3 JUDOSAAL TREENINGUKS  KASUTUS HIND
2.3.1 Üks judosaal 60 min 12,00
2.4 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.4.1 Grupi hind kuni 7 liiget 60 min 11,00
2.4.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 20,00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS / ÜRITUSTEKS

3.1 SAALID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS     KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 35,00
3.1.2 1 saal tribüünidega kuni 125 kohta 60 min 45,00
3.1.3 1 saal tribüünidega kuni 400 kohta 60 min 50,00
3.1.4 2 saali tribüünidega kuni 900 kohta 60 min 100,00
3.1.5 2 saali tribüünidega kuni 1225 kohta 60 min 110,00
3.1.6 3 saali kahepoolsete tribüünidega kuni 1630 kohta 60 min 120,00
3.1.7 3 saali ringtribüünidega kuni 2100 kohta 60 min 140,00
3.1.8 Võistluste p. 3.1.1.-3.1.4. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 20,00
3.1.9 Võistluse p 3.1.5.-3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 25,00
3.2 JUDOSAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS KASUTUS HIND
3.2.1 Võistluse hind (judosaal I ja II) 60 min 40,00
3.2.2 Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 15,00
4. MUUD TEENUSED KASUTUS HIND
4.1 Sulgpallireketi rent 60 min 1,50
4.2 Sulgpalli rent 60 min 1,10
4.3 Nõupidamisruum 60 min 4,00

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS                                                                     KASUTUS HIND
5.1 Garderoob saunaga treeningu järgselt 15 min 4,00
5.2 Garderoobi kasutus 60 min 2,50
5.3 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 15,00
5.4 II korruse saun 60 min 20,00

* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored

** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilastele vanemad kui 26. a
  • seenioridele alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.