Spordiruumide üürihinnad noortele alates 01.03.2021

Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
A.Le Coq Sport spordimaja üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL ** KASUTUS HIND
1.1.1 pääse 1 kordne
jõusaal + jooksurada
2,50
1.1.2 10 korra pääse
jõusaal + jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
20,00
1.1.3 20 korra pääse
jõusaal + jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
30,00
1.1.4 1 kuu pääse
jõusaal + jooksurada
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
15,00
1.2 JOOKSURAJA ÜKSIKPÄÄSE KASUTUS HIND
1.2.1 jooksurada 60 min 2,50
1.3 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.3.1 1 sulgpalli väljak 60 min 7,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID TREENINGUTEKS  KASUTUS HIND
2.1.1 üks saal 8.00-14.00
60 min
15,00
2.1.2 üks saal 14.00-23.00
60 min
18,00
2.1.3 balletisaal 8.00-23.00
60 min
7,00
2.2 JOOKSURADA TREENINGUKS KASUTUS HIND
2.2.1 1 treeningkord rühmale kuni 10 inimest 8.00-23.00 60 min 10,00
2.2.2 1 treeningkord rühmale kuni 20 inimest 8.00-23.00
60 min
14,00
2.3 JUDOSAAL TREENINGUKS  KASUTUS HIND
2.3.1 Üks judosaal 8.00-23.00
60 min
11,00
2.4 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.4.1 Grupi hind kuni 7 liiget 8.00-23.00
60 min
10,00
2.4.2 Grupp kuni 14 liiget 8.00-23.00 19,00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS / ÜRITUSTEKS

3.1 SAALID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS     KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal 2 võistkonda 8.00-23.00
60 min
30,00
3.1.2 1 saal tribüünidega kuni 125 kohta 8.00-23.00
60 min
40,00
3.1.3 1 saal tribüünidega kuni 400 kohta 8.00-23.00 60 min 45,00
3.1.4 2 saali tribüünidega kuni 900 kohta 8.00-23.00
60 min
90,00
3.1.5 2 saali tribüünidega kuni 1225 kohta 8.00-23.00
60 min
100,00
3.1.6 3 saali kahepoolsete tribüünidega kuni 1630 kohta 8.00-23.00
60 min
115,00
3.1.7 3 saali ringtribüünidega kuni 2100 kohta 8.00-23.00 
60 min
130,00
3.1.8 Võistluse p. 3.1.1.-3.1.4. ettevalmistus ja järelkoristus 8.00-23.00 
60 min
20,00
3.1.9 Võistluse p 3.1.5.-3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus 8.00-23.00 
60 min
15,00
3.2 JUDOSAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS KASUTUS HIND
3.2.1 Võistluse hind (judosaal I ja II) 8.00-23.00
60 min
35,00
3.2.2 Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 8.00-23.00
60 min
15,00
4.0 MUUD TEENUSED KASUTUS HIND
4.1 Sulgpallireketi rent 8.00-23.00
60 min
1,50
4.2 Sulgpalli rent  8.00-23.00
60 min
1,10
4.3 Nõupidamisruum 8.00-23.00
60 min
4,00

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

                                                                        KASUTUS HIND
5.1 Garderoobi saun treeningu järgselt 15 min 2,50
5.2 Garderoobi kasutus 60 min 1,50
5.3 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 10,00
5.4 II korruse saun 60 min 13,00

* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored

** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilastele vanemad kui 26. a
  • seenioridele alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.