Jalgpalliväljakute kodukord

SA Tartu Sport /edaspidi Sihtasutus/

 

JALGPALLIVÄLJAKUTE KODUKORD

1. Jalgpalliväljakute kasutamine on tasuline ja toimub lepingu alusel või üksikpääsme lunastamisel.

2. Jalgpalliväljaku kasutajal (edaspidi Klient) on võimalik kasutada olmeruume (garderoob ja pesemisruum). Vajadusel väljastab administraator Kliendile garderoobi võtme, kapi olemasolul ka kapi võtme.

3. Treeningrühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma treeningrühmale jalgpalliväljaku ja olmeruumide kasutamise kodukorda ning vastutab selle täitmise eest. Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena.

4. Treener vastutab selle eest, et treeningrühmaliikmed ei läheks enne kasutusgraafikus ettenähtud treeningaega jalgpalliväljakule ning vabastaksid treening- ja olmeruumid õigeaegselt.

5. Üksikpääsmete müük ja sissepääs treeningutele lõpetatakse 1 tund enne spordihoone ja jalgpalliväljaku sulgemist.

6. Jalgpalliväljaku kasutaja on kohustatud kasutama kunstmuruväljakul kunstmurujalgpallijalatseid ning muruväljakul murujalgpallijalatseid.

7. Toiduga sh närimiskummi ja kleepuvate jookidega on jalgpalliväljakul viibimine keelatud.

8. Jalgpalliväljakule on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.

9. Klient on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.

10. Klient on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.

11. Jalgpalliväljakut tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu või võistlusmängu eesmärgil.
12. Jalgpalliväljakul oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab Klient.

13. Jalgpalliväljaku kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult, neid kahjustamata.

14. Jalgpalliväravate liigutamisel ühest kohast teise tuleb väravaid tõsta. Väravate lohistamine on rangelt keelatud.

15. Klient on kohustatud treeningu lõppedes paigutama väravad jalgpalliväljaku ääres olevale hooldusalale.

16. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada koheselt Sihtasutuse töötajat.

17. Kahjustatud vara tuleb hüvitada täies ulatuses.

18. Jalgpalliväljakul ning olmeruumides tuleb hoida puhtust ja korda. Klient on kohustatud jalgpalliväljaku kasutuse lõppedes treeningpaiga ja olmeruumid puhastama tekitatud prahist.

19. Jalgpalliväljakule ja olmeruumidesse jäetud esemed on valveta, Sihtasutus nende eest ei vastuta.

20. Info vabade väljakuaegade, treeningaegade taotlemise ja lepingute sõlmimise osas leiate SA Tartu Sport kodulehelt www.tartusport.ee.

21. Jalgpalliväljakul on keelatud suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine.

22. Jalgpalliväljakul on keelatud viibida alkoholijoobes, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete mõju all.

23. Jalgpalliväljakul on keelatud kanda külm- ja tulirelvi, samuti omada endale ja teistele ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, alkoholi ja narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaarat.

Tamme staadion logo
Tamme pst 1
50403 Tartu

Lahtiolekuajad:
E-R 8.00-23.00
L-P 10.00-21.00

SEOSES UEFA U-17 JALGPALLIKOHTUMISEGA ON:

20.09 alates 15.00 on kogu
TAMME STAADIONI KOMPLEKS SULETUD!

24.09 alates kell 13.00 on kogu 
TAMME STAADIONI KOMPLEKS SULETUD!

Peaadministraator
Sigrit Susi

Tel: 744 8409; 516 4912

Tamme kohvik (olmehoones)
Avatud tellimisel
Tel. 5398 8077