Üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks noortele alates 01.01.2020

  • Saun

LASTE JA NOORTEGA TEGELEVATELE SPORDIKLUBIDELE JA -KOOLIDELE
NING ÜLDHARIDUSKOOLIDELE*

VARIKU SPORDIHOONE SPORDIRUUMIDE ÜÜRIHINNAD TREENINGUTEKS JA VÕISTLUSTEKS

Kehtiv alates 01.01.2020

1. ÜKSIKPÄÄSMED  KASUTUS KEHTIV ALATES 01.09.2019 
1.1.  JÕUSAAL KASUTUS HIND
1.1.1.  pääse 1 kordne 2,50
1.1.2. 10 korra pääse 
kasutus ühe aasta jooksul 
20,00
1.1.3. 20 korra pääse
kasutus ühe aasta jooksul
30,00
1.1.4. 1 kuu pääse
kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata 
15,00
1.2. SULGPALLIVÄLJAKU ÜKSIKPÄÄSE KASUTUS KEHTIV ALATES 01.01.2020
1.2.1. 1 sulgpalliväljak 60 min 7,00

JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB
- laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja 
spordikoolidele ning üldhariduskoolidele
- kuni 26 aastastele (kaasa arvatud) noortele
- üliõpilastele vanemad kui 26. a
- seenioridele alates 60.eluaastast
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.

2.  SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS  KASUTUS  KEHTIV ALATES 01.01.2020 
2.1.  SAALID TREENINGUTEKS KASUTUS HIND
2.1.1.  üks pallisaal 60 min 17,00
2.1.2. matisaal 60 min 10,00
2.2. JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.2.1. Grupi hind kuni 7 liiget 60 min 9,00
2.2.2. Grupp kuni 14 liiget 60 min 18,00
3. SPORDIRUUMIDE VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS  KASUTUS HIND
3.1. PALLISAALID KASUTUS HIND
3.1.1. 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 25,00
3.1.2. 1 saal tribüünideta 60 min 30,00
3.1.3. 1 saal varbsein- ja moodultribüüniga
kuni 120 kohta
60 min 35,00
3.1.4. 1 saali varbsein-ja moodultribüüniga
kuni 230 kohta
60 min 45,00
3.1.5. 2 saali ilma tribüünideta 60 min 55,00
3.1.6. 2 saali varbseintribüünidega kuni 120 kohta 60 min 65,00
3.1.7. 2 saali varbsein- ja moodultribüünidega
kuni 230 kohta
60 min 85,00
3.1.8. Võistluste p.3.1.1. - 3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus 
(üks saal)
60 min 15,00
3.2. MATISAAL KASUTUS HIND
3.2.1. Võistluste hind 60 min 17,00
3.2.2. Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus 60 min 11,00
4. MUUD TEENUSED KASUTUS HIND
4.1. Sulgpallireketi rent 60 min 1,50
4.2. Sulgpalli rent 60 min 1,10
5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS KASUTUS HIND
5.1. Garderoobi kasutus 60 min 1,50
5.2. Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 8,00
5.3. Garderoobi saun treeningu järgselt 15 min 2,50

* Spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide 
õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased
lapsed ja noored

s_tartusporta3logojpg.jpgAianduse 4
50110 Tartu

Lahtiolekuajad
E-R 8.00- 22.00
L-P 10.00- 21.00

vanemadministraator Tiiu Ärmann

Tel. 5332 4145
variku@tartusport.ee