Üürihinnad täiskasvanutele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.01.2022

Tartu Aerutamis-ja Sõudekeskuse üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks täiskasvanutele

Hinnakiri kehtib 01.03 - 31.12.2021

1.  JÕU-JA ERGOMEETRISAALI ÜKSIKPÄÄSE  Periood  Kasutus  Hind 
1.1. Jõusaali ja ergomeetrisaali 1 korra pääse jaanuar-detsember  60 min 2,50
1.2. 1 kuu jõusaali ja ergomeetrisaali pääse kasutuskorrad 
1 kuu jooksul piiramata
jaanuar-detsember 1 kuu 15,00 
2.  AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUS TREERINGUTEKS Periood Kasutus Hind
2.1. Jõusaal treeninggrupile oktoober-märts 60 min/grupp 10,00
2.2. Ergomeetrisaal treeninggrupile oktoober-märts 60 min/grupp 10,00
2.3.  Sõudekeskus sh riietusruum, jõusaal või ergomeetrisaal * aprill-september 1 kuu/1 inimene  10,00
3.  AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUS VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS  Periood Kasutus Hind
3.1. Sõudekeskus aprill-september 12 tundi 90,00
3.2. Sõudekeskus aprill-september 60 min 10,00
4. ELLINGU KASUTAMINE PAATIDE HOIUKS Periood Kasutus Hind 1 m 
4.1. Paadi koht ellingu üldkasutatavas löövis riiulil 1 kuni 3 ** jaanuar-detsember 1 kuu 0,50
4.2. Paadi koht ellingu üldkasutatavas löövis alates 4 riiulist ** jaanuar-detsember 1 kuu 0,10
4.3. Mittelepinguliste klientide paadi hoid üldkasutatavas löövis jaanuar-detsember 1 kuu 5,00
5. SAUNA, DUSHI JA RIIETUSRUUMIDE KASUTUS Periood Kasutus Hind
5.1. Sauna kasutamine esimene tund 60 min 8,00
5.2. Sauna kasutamine iga järgmine tund 60 min 4,00
5.3. Sauna kasutamine treeningu järgselt treeninggrupile 60 min 4,00
5.4. Riietusruumi ja dushi kasutamine 1 in/1 kord 1,50
5.5. Sauna, riietusruumi ja dushi kasutamine 1 in/1 kord 2,50
6.  ELLINGU PINNA ÜÜR SPORDIKLUBIDELE . Ühik Hind
6.1. Ellingu pind üürilepingu alusel spordiklubidele 1m2 0,50
7. MUUD RUUMID . Ühik Hind
7.1. Klubiruum üürilepingu alusel spordiklubidele 1m2 2,50

* Spordiklubis treenivate täiskasvanute arvu aluseks võetakse spordiklubide poolt esitatud nimekirjad vastavalt Tartu Spordi kehtestatud spordiruumide ja ellingu pinna kasutusse andmise korrale.
Kui teenuseid kasutada sooviv täiskasvanu nimekirjas ei ole, ostab teenust vastavalt hinnakirjale iseseisvalt.


** Riiuleid hakatakse lugema kõige alumisest riiulist st kõige alumine riiul on esimene. Riiuli meetreid hakatakse lugema riiulise alguse talast kuni riiuli lõpu talani. Kui mõõt on täis meetrist üle 50cm ja rohkem, ümardatakse täismeetriks ülespoole, kui on täismeetrist alla 50cm, ümardatakse täismeetrist allapoole.

Jõusaali kasutusgraafik
Ergomeetrisaali kasutusgraafik

Ranna tee 3
51008 Tartu

Lahtiolekuajad
Vastavalt treening- ja kasutusgraafikule


Adminstraator

Tel: 5300 8999

Jõusaali kasutusgraafik
Ergomeetrisaali kasutusgraafik