Üürihinnad noortele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.01.2022

Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*

TARTU AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUSE ÜÜRIHINNAD TREENINGUTEKS JA VÕISTLUSTEKS

Hinnakiri kehtib alates 01.01.2022

1.  JÕU-JA ERGOMEETRISAALI ÜKSIKPÄÄSE** Periood Kasutus Hind
1.1.  Jõusaali ja ergomeetrisaali 1 korra pääse jaanuar-detsember 60 min 2,00
1.2. 1 kuu jõusaal ja ergomeetrisaali pääse
kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata
jaanuar-detsember 1 kuu 15,00
2.  AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUS TREENINGUTEKS  Periood Kasutus Hind
2.1. Jõusaal treeninggrupile oktoober-märts 60 min 6,00
2.2.  Ergomeetrisaal treeninggrupile oktoober-märts 60 min 6,00
2.3. Sõudekeskus sh riietusruum, jõusaal või ergomeetrisaal ***  aprill-september 1 kuu/1 inimene 4,00
3.  AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUS VÕISTLUSTEKS JA
ÜRITUSTEKS
Periood Kasutus Hind
3.1. Sõudekeskus aprill-september 12 tundi 70,00
3.3. Sõudekeskus aprill-september 60 min 7,00
4.  ELLINGU KASUTAMINE PAATIDE HOIUKS Periood Kasutus Hind 1m 
4.1. Paadi koht ellingu üldkasutatavas löövis riiulil 1-3 **** jaanuar-detsember 1 kuu 0,50
4.2. Paadi koht ellingu üldkasutatavas löövis alates 4 riilulist **** jaanuar-detsember 1 kuu 0,10
4.3. Mittelepinguliste klientide paadi hoid üldkasutatavas löövis jaanuar-detsember 1 kuu 5,00
5. SAUNA, DUSHI JA RIIETUSRUUMI KASUTUS . Kasutus Hind
5.1.  Sauna kasutamine esimene tund 60 min 8,00
5.2. Sauna kasutamine iga järgmine tund 60 min 4,00
5.3. Sauna kasutamine treeningu järgselt treeninggrupile 60 min 2,00
5.4. Riietusruumi ja dushi kasutamine 1 in/1 kord 1,00
5.5. Sauna, riietusruumi ja dushi kasutamine 1 in/1 kord 2,00
6.  ELLINGU PINNA ÜÜR SPORDIKLUBIDELE . Ühik Hind
6.1. Ellingu pind üürilepingu alusel spordiklubidele 1m2 0,50
7.  MUUD RUUMID . Ühik Hind
7.1. Klubiruum üürilepingu alusel spordiklubidele 1m2 2,50


* Tartu linna noortespordi toetust saavad spordiklubid ja spordikoolid ning üldhariduskoolid (lapsed ja noored vanuses kuni 19. aastat k.a.)


** Hinnakirja punktis 1 toodud hinnad kehtivad:

- noortele vanuses 26 aastat;
- üliõpilastele vanemad kui 26.a;
- seenioridele alates 60.eluaastast.
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.


*** Spordiklubides treenivate laste ja noorte arvu aluseks võetakse Tartu linna pearahade taotlemise keskkonnas sõudmise-või aerutamise kohta lapsevanema kinnituse saanud laste ja noorte arv


**** Riiuleid hakatakse lugema kõige alumisest riiulist st kõige alumine riiul on esimene. Riiuli meetreid hakatakse lugema riiuli alguse talast kuni riiuli lõpu talani. Kui mõõt on täismeetrist üle 50cm ja rohkem, ümardatakse täismeetriks ülespoole, kui on täismeetrist alla 50cm ümardatakse täismeetrist allapoole.

Jõusaali kasutusgraafik
Ergomeetrisaali kasutusgraafik

Ranna tee 3
51008 Tartu

Lahtiolekuajad
Vastavalt treening- ja kasutusgraafikule


Adminstraator

Tel: 5300 8999

Jõusaali kasutusgraafik
Ergomeetrisaali kasutusgraafik