Spordisaalide kodukord

SA Tartu Sport /edaspidi Sihtasutus/

SPORDISAALIDE KODUKORD

1. Spordisaalide üldine kodukord

1.1. Spordisaalide kasutamine toimub lepingu alusel või üksikpääsme lunastamisel.

1.2. Treeningule tulles tuleb sportlasel ( edaspidi klient ) öelda administraatorile millises treeningrühmas ta osaleb või esitab kliendi magnetkaardi.

1.3. Vajadusel ja võimalusel väljastab administraator kliendile garderoobi ja/või rõivistu kapi võtme.

1.4. Treeningrühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma treeninggrupile spordisaali kodukorda ning vastutab selle täitmise eest. Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena. Treener vastutab selle eest, et treeninggrupiliikmed ei läheks enne kasutusgraafikus ettenähtud treeningaega treeningruumi ning vabastaksid treening- ja olmeruumid õigeaegselt.

1.5. Üksikpääsmete müük ja sissepääs treeningutele lõpetatakse 1 tund enne spordihoone sulgemist.

1.6. Spordiruumi kasutaja on kohustatud kasutama saalides puhtaid spordijalatseid. Judosaalis on jalatsite kasutamine keelatud.

1.7. Toiduga / s.h. närimiskumm / ja kleepuvate jookidega on sisenemine spordisaali keelatud.

1.8. Spordisaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.

1.9. Klient on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.

1.10. Klient on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.

1.11. Spordisaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu või võistluse/ürituse eesmärgil.

1.12. Spordisaalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab Klient. Treeningrühma kasutuse korral vastutab Kliendi treener.

1.13. Sordisaali kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult, neid kahjustamata.

1.14. Kasutaja on kohustatud treeningu lõppedes asetama kasutatud inventari tagasi selleks ettenähtud kohta.

1.15. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada koheselt Sihtasutuse töötajat.

1.16. Kahjustatud vara tuleb hüvitada täies ulatuses.

1.17. Spordisaalis ning olmeruumides tuleb hoida puhtust ja korda. Klient on kohustatud spordiruumi kasutuse lõppedes treeningpaiga puhastama tekitatud prahist.

1.18. Spordisaali ja olmeruumidesse jäetud esemed on valveta, Sihtasutus nende eest ei vastuta.

1.19. Spordihoones on keelatud suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine.

1.20. Spordihoonesse on keelatud siseneda tõuke- ja jalgratastega, rulluiskudega jms vahenditega, samuti koerte jm koduloomadega.

1.21. Info vabade saaliaegade, kasutuse, treeningaegade taotlemise ja lepingute sõlmimise kohta leiate SA Tartu Sport kodulehelt www.tartusport.ee


2. Pallimängudesaali kodukord

2.1. Klient on kohustatud kinni pidama oma treeningaegadest.

2.2. Laste treeningrühmasid lubatakse saali vaid treeneri või õpetaja kohalolekul.

2.3. Treeningute läbiviimiseks vajaliku inventari (sh võimlemisvaibad) paigaldab Klient. Treeningu lõppedes teisaldab Klient paigaldatud inventari.

2.4. Võistluste jm ürituste korral paigaldab võistlusinventari Klient või vastavalt lepingule Sihtasutuse töötajad.

2.5. Pallimängusaalides on keelatud rippuda korvirõngastel või muudel konstruktsioonidel.

2.6. Pallimängusaalides on lubatud kasutada vaid puhtaid spordijalatseid.


3. Judosaali kodukord

3.1. Judosaali kasutaja on kohustatud kandma maadlusjalatseid või sokke.

3.2. Judosaali on mistahes jalatsites sisenemine keelatud.

3.3. Treenimiseks mõeldud heitenukk on heitmiseks, treeningvahendi kasutamine muul otstarbel on keelatud.

3.4. Maadlusmatil ja tatamil on rangelt keelatud kasutada hantelid, sangpommi vms invantari.

3.5. Peale treeningut tuleb kõik treeningvahendid paigaldada tagasi selleks ettenähtud kohtadele.

3.6. Juhul, kui inventaril (hüppematid vms) on silt, et selle kasutamine on keelatud, tuleb vastavast keelust kinni pidada. Inventar kuulub kolmandatele isikutele ja seda inventari ei tohi kasutada.

s_ilmatsalulogotaustata.gif

Raba tee 2
Ilmatsalu alevik
Tartu linn
Tartu maakond

Lahtiolekuajad

vastavalt treening-ja 
kasutusgraafikule


E-mail:


Telefon:  +3727 499 393

+372 5692 1819