SA Tartu Sport arengukava 2016-2021

Valminud on SA Tartu Sport arengukava aastateks 2016-2021.
Arengukavaga saab tutvuda siin:

SA Tartu Sport arengukava 2016-2021