Kriisist väljumise leevenduste kava

Sportimine

Alates 18. mai 2020


Lubada kõigi spordialade võistkondadel treenida vabas õhus tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.
Lubada korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni 100 inimest.
Lubada spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:
* 2+2 nõuet
* siseruumides maksimaalselt 50% täituvust, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes grupis
* välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

Alates 1. juuni 2020

Lubada spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:
* 2+2 nõuet
* siseruumides maksimaalselt 50% täituvust
* välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

Lastelaagrid, õpilasmalevad

Alates 12. juuni 2020

Lubada lastelaagrid ja õpilasmalevad tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:
* kuni 300 inimese piirangut
* grupipiirangut kuni 20 inimest
* desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele