Konkurss Tamme staadioni kohviku ruumidele

Tamme staadioni kohviku ruumide üürikonkurss

Tamme staadion on renoveeritud ja kaasaegne multifunktsionaalne spordi- ja vabaajakeskus.
Tamme staadioni olmehoone renoveeriti 2012.a. ja hoones asuvad spordiruumid, hosteli majutusruumid ja kohvikuruumid. Kohvikus pakutakse hosteli majutujatele hommikusööki ning gruppidele kolm korda päevas paketitoitlustust. Lisaks pakub kohvik toitlustust kohvikuna esmaspäevast laupäevani, samuti cateringi teenuseid.

Sihtasutus Tartu Sport kuulutab välja konkursi Tamme staadioni olmehoone kohviku üürile andmiseks.

Asukoht: Tamme pst 1, Tartu

Tegevus: toitlustusteenus sh toidu valmistamine

Rendipinna suurus: 172 m2 ( sh rõduterrass )

Rent: 250,00 eurot kuus. Lisanduvad kütte, elektri , vee- ja kanalisatsiooni ning prügiveo teenuste kulud.

Lepingu tähtaeg: 01.01.2017 – 31.12.2018.


Tingimused konkursil osalejale:

• Juriidiline isik ja tegelenud toitlustusteenuse pakkumisega vähemalt 5 aastat.
• Ei ole olnud ja puuduvad hetkel võlgnevused, mis ületavad 60 päeva SA-le Tartu Sport, Tartu linnale ja selle allasutustele. Samuti puuduvad võlgnevused maksu- ja tolliametile.

Konkursil osalemiseks esitada:

• Konkursil osaleja tutvustus. Esitada eelnevad tegevused toitlustusteenuse pakkumise valdkonnas, hetketegevus ning tuleviku plaanid.
• Ülevaade ja nägemus toitlustusteenuse osutamisest üüripinnal. Kirjeldada üüripinnal pakutavaid teenuseid ning sihtgruppe kellele teenust pakkuma hakatakse.
• Üürikonkursi lisadokumentides toodud näidismenüüde hinnatasemed. Näidismenüüga saab tutvuda siin

Valiku tegemisel arvestatakse eelkõige konkursil osaleja nägemust kohviku toimimisest ja selle koostoimimist Tamme hosteli kontseptsiooniga, konkursil osaleja professionaalsust ja kogemust antud valdkonnas.

Avaldusi konkursil osalemiseks ja pakkumisi ootame 28. novembriks 2016 kl 12 suletud ümbrikus aadressile Ihaste tee 7, Tartu 51013 kab.107.

Info: Margit Saar, tel 5 23 58 56, e-post: .