6.10 algab Tartu kaasav eelarve 2016! Anna oma hääl!

uba neljandat aastat on tartlastel võimalik otsustada, kuidas kasutada ühte osa linnaeelarvest. Sel aastal tõstis Tartu linnavolikogu kaasava eelarve summat
10 000 euro võrra ja nüüd on linlaste otsustada 150 000 eurot (kuni 75 000 eurot on ühe idee elluviimise maksumus). Tartu kaasava eelarvega soovime
parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele olulisele
valupunktile linnas või viia ellu mõni päris uus idee.

Idee nr 22. Tamme Staadioni parkla

Eeldatav maksumus: 75000 €
Tamme staadion on pika ajaloo (1934st aastast) ja traditsioonidega Tartu linna esindusstaadion. Mitmekülgne sportimismeka võimaldab harrastada suurel hulgal erinevaid spordialasid ja kahtlemata on see suurepärane koht, kus tegeleda harrastusspordiga ning koht, mis sümboliseerib tervislikke eluviise. Lisaks sellele on tegemist staadioniga, kuhu kogunevad sajad spordisõbrad enda lemmikmeeskondadele kaasa elama. Ühtlasi pole Tamme staadion ainult suurepärane koht sportimiseks vaid on ka koht kultuurisündmustest osa saamiseks, sest just seal toimuvad mõned rahvarohked üritused, näiteks Tartu Võimlemispidu, mis sel aastal toimub juba viiendat korda. Traditsiooniks on saanud Tammelinna päevade raames toimuv perepäev, mis toob samuti kohale rohkearvuliselt külastajaid. Aastate jooksul on staadionil toimunud ka mitmeid teatriõhtuid ja teisi kulutuuriüritusi. Tamme staadion on koduväljakuks Tartut ja Lõuna-Eestit jalgpalli Premium liigas esindavale Tartu JK Tammeka jalgpallimeeskonnale. Samuti peetakse Tamme staadionil mitmeid suuri kergejõustikuvõistlusi, nagu näiteks Gustav Sule mälestusvõistlus, mis on läbi aastate toonud staadionile Eesti ja maailma parimad kergejõustiklased. Tamme staadion oli ja on Tartu linna spordi ja kultuuri sümbol!

Tamme staadioni suurimaid murekohti on korraliku parkla puudumine, mis suudaks teenindada kõiki staadioni külastajaid. Tavapärane on, et Tamme staadioni suursündmuste ajal on täispargitud nii lähedal olevate tammelinlaste hoovid kui ka kõik kaugemad parklad. Et teha staadioniäärne parkimine mugavaks nii treeningutel kui võistlustel osalejatele ja spordi-ja kultuuriürituste külastajatele ning Tammelinna elanikele, teeb Tammelinna Selts ettepaneku Tartu linna kaasava eelarve projekti, et alustada Tamme staadioni taha Raudtee tänava äärde Tamme staadioni jaoks parkla ehitamist, mis esimeses etapis looks juurde 50 parkimiskohta. Loodame, et see ettepanek leiab tartlaste heakskiidu ja järgnevatel aastatel ehitab Tartu linn teise etapi ning seeläbi võiks lähiaastatel luua juurde staadioni külastajatele 100 kuni 150 uut parkimiskohta!

Loodav parkla tooks kasu nii spordiarmastajatele ning staadioni igapäevakülastajatele kui ka tammelinastele, sest pikemas perspektiivis võiks loodava Tamme staadioni parkla olemasolul mõelda liikluskorralduse muudatusele staadioni lähitänavatel ning parkimise piiramisele Tamme staadioni lähiümbruses ehk tammelinlaste koduõuel ja aia ääres.

Kindlasti pakuks Tamme staadioni parkla ehitus palju rõõmu nii tammelinlastele kui ka laiemas plaanis linnarahvale ning spordi-ja kultuuriüritustel käivatele inimestele!